• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-09-18

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim III” realizowanego w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że trwa nabór wniosków o: • organizację prac interwencyjnych • przyznanie bonu na zasiedlenie • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, • organizację staży • przyznanie bonu stażowego

2017-09-18

Nabór wniosków dla pracodawców/przedsiębiorców na aktywizację zawodową osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do składania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia dla 10 osób bezrobotnych.

Zobacz wszystkie aktualności
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Agnieszka Ochał 2016-06-07 09:39-
Odwiedziny: 276248

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl