• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-02-15

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim III” realizowanego w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o naborze wniosków o: • przyznanie bonu zatrudnieniowego • organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim (III)”

2017-02-14

Informacja dla osób wnioskujących o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W związku z wytycznymi w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Agnieszka Ochał 2016-06-07 09:39-
Odwiedziny: 210001

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl